Polski (PL) English (UK) Russian (Russia)

al. Wojciecha Korfantego 2 lok. 310
40-004 Katowice

Do sporządzenia aktu notarialnego niezbędne jest dostarczenie przez osoby fizyczne oraz osoby prawne kompletu dokumentów. W innym przypadku, zgodnie z prawem, notariusz nie może sporządzić określonego dokumentu notarialnego. Przepisy ustawowe określają, że w celu nadania czynnościom prawnym urzędowego charakteru, wymagane jest przedstawienie przez podmiot zgłaszający się do notariusza ściśle skonkretyzowanego zestawu dokumentów. 

Określone czynności mogą wymagać innego zestawu dokumentów. Dla przykładu, w przypadku testamentów wystarczą dane osobowe sporządzającego testament oraz dane osoby przyjmującej spadek. Tymczasem, uzyskanie notarialnego potwierdzenia sprzedaży nieruchomości będzie wymagało dostarczenia znacznie obszerniejszej dokumentacji. Poniżej przedstawiamy wykaz danych i dokumentów niezbędnych dla każdej czynności notarialnej. Cenę naszych usług notarialnych ustalamy na podstawie rozporządzenia w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

 

Dokumenty i dane potrzebne do każdej czynności dokonywanej w Kancelarii Notarialnej

 

W przypadku osób fizycznych:

 • imiona, nazwisko,
 • imiona rodziców,
 • numer i datę ważności dowodu osobistego lub paszportu,
 • numer ewidencyjny PESEL,
 • adres zamieszkania, ewentualnie adres do doręczeń,
 • stan cywilny, ewentualnie wypis aktu notarialnego ustanawiającego rozdzielność majątkową,
 • w przypadku działania przez pełnomocnika: wypis aktu notarialnego – pełnomocnictwa;

 

W przypadku osób prawnych:

 • aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS),
 • numery REGON i NIP – jeśli nie wynikają z odpisu z KRS,
 • ewentualnie adres do doręczeń,
 • dane osób fizycznych reprezentujących osobę prawną – imiona, nazwisko, numer i datę ważności dowodu osobistego lub paszportu, numer ewidencyjny PESEL, adres zamieszkania,
 • uchwała właściwego organu osoby prawnej obejmująca zgodę na dokonanie czynności, chyba że z ustawy albo z aktu założycielskiego lub statutu osoby prawnej wynika, że uchwała taka nie jest potrzebna.

 

Nasza kancelaria notarialna świadczy szeroki zakres czynności notarialnych, a także służy profesjonalnymi poradami prawnymi i notarialnymi. Po dostarczeniu odpowiedniego zestawu dokumentów, sporządzimy akty notarialne i każdy inny rodzaj dokumentów, do przygotowania których niezbędna jest obecność notariusza. Poniżej zamieściliśmy szczegółowo opisany spis dokumentów, które są niezbędne przy sporządzaniu przy określonych czynnościach notarialnych.

 

Dokumenty niezbędne do podpisania aktu notarialnego

 

 

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.