Kancelaria Notarialna

Notariusz Tomasz Zapart Katowice

Kancelaria Notarialna

Notariusz Tomasz Zapart Katowice

Kancelaria Notarialna

Tomasz Zapart

PRZY DOKONYWANIU CZYNNOŚCI NOTARIALNYCH NOTARIUSZ JEST OBOWIĄZANY CZUWAĆ NAD NALEŻYTYM ZABEZPIECZENIEM PRAW I SŁUSZNYCH INTERESÓW STRON ORAZ INNYCH OSÓB, DLA KTÓRYCH CZYNNOŚĆ TA MOŻĘ POWODOWAĆ SKUTKI PRAWNE I UDZIELIĆ WSZYSTKICH NIEZBĘDNYCH INFORMACJI.

Aby zapewnić bezpieczeństwo obrotu prawnego Kancelaria proponuje Państwu profesjonalną obsługę w zakresie dokonywania czynności notarialnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zachowaniem zasad etyki zawodowej.

Godziny otwarcia Kancelarii Notarialnej

Poniedziałek: 9-17
Wtorek: 9-19
Środa: 9-17
Czwartek: 9-17
Piątek: 9-17
Po wcześniejszym uzgodnieniu istnieje możliwość dokonania czynności o innej porze dowolnego dnia, a także, w uzasadnionych przypadkach, poza Kancelarią Notarialną.

Kontakt

607-641-941
32 202-50-15
kancelaria@notariusz-zapart.pl

Rezerwacja terminu

W celu zarezerwowania terminu spotkania proszę użyć interaktywnego formularza.
Proponowany termin spotkania
Dodaj kolejny plik
Wybierz pliki

Maksymaly rozmiar 20MB

Please wait...

NIERUCHOMOŚCI

 • umowa sprzedaży, darowizna nieruchomości

Czytaj dalej

 • umowa zamiany, zniesienie współwłasności nieruchomości
 • umowa dożywocia
 • umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu
 • umowa deweloperska
 • oferty przeniesienia własności nieruchomości i oświadczenia o przyjęciu ofert
 • przewłaszczenie na zabezpieczenie
 • ustanowienie hipoteki, służebności
 • umowy zobowiązujące do przeniesienia własności i przenoszące własność nieruchomości
 • umowy przedwstępne
 • oświadczenia o wykonaniu prawa odkupu albo pierwokupu
 • protokoły zebrań członków wspólnot mieszkaniowych
 • umowy zmiany udziałów w nieruchomości wspólnej
 • pełnomocnictwa w powyższym zakresie

DZIEDZICZENIE

 • otwarcie i ogłoszenie testamentu

Czytaj dalej

 • sporządzanie testamentów (obejmujące: zapisy windykacyjne, zapisy zwykłe, podstawienia, wydziedziczenie, wyznaczające wykonawcę testamentu etc.)
 • wydawanie zaświadczeń o powołaniu na wykonawcę testamentu
 • przyjmowanie oświadczeń o przyjęciu albo odrzuceniu spadku
 • umowy o dział spadku
 • umowy zbycia spadku jak i przedmiotów wchodzących w skład spadku
 • umowy o zrzeczeniu się dziedziczenia
 • Akt Poświadczenia Dziedziczenia
 • rejestracja testamentu w Notarialnym Rejestrze Testamentów (NORT)
 • udzielanie informacji z Notarialnego Rejestru Testamentów (NORT)

 

SPÓŁKI

 • umowy spółek komandytowych

 

Czytaj dalej

 • statuty spółek komandytowo – akcyjnych, akcyjnych, spółek europejskich (SE)
 • protokoły Zgromadzeń Wspólników, Akcjonariuszy
 • protokoły posiedzeń zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego
 • poświadczenie własnoręczności podpisów członków organów (wzory podpisów)
 • oświadczenia wspólników o objęciu udziałów akcji w spółkach
 • umowy wniesienia aportów na pokrycie udziałów/akcji
 • czynności dokonywane w związku z przekształceniami spółek

PRAWO RODZINNE

 • majątkowe umowy małżeńskie

Czytaj dalej

 • umowy o podział majątku wspólnego małżonków
j

POŚWIADCZENIA

 • własnoręczności podpisu

Czytaj dalej

 • zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem
 • daty okazania dokumentu

 • pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu

INNE CZYNNOŚCI

 • oświadczenia o poddaniu się egzekucji, co do zapłaty określonych kwot lub co do obowiązku wydania rzeczy

Czytaj dalej

 • protesty czeku lub weksla
 • przyjęcie dokumentów/rzeczy/kwot pieniężnych do depozytu

 • protokół stawiennictwa / niestawiennictwa określonych osób w określonym czasie

 • umowa lub statut fundacji, spółdzielni i innych podmiotów

 • ugody pozasądowe

 • protokoły stwierdzające określone zdarzenia lub fakty mające znaczenie prawne np. protokół z treści strony internetowej, odczytania sms

 • inne umowy, ugody i oświadczenia, którym strony pragną nadać formę aktu notarialnego

Cookies

Niniejsza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Dojazd